9 spôsobov, ako odlíšiť SKUTOČNÝCH priateľov od FALOŠNÝCH!

Tlak doby vedie ľudí k tomu, že prestávajú byť sami sebou.

Človek často nechtiac a pod vplyvom okolia, tlakom zamestnávateľa či v snahe prežiť a zarobiť na živobytie, je tlačený k takým skutkom, slovám a konaniu, ktoré nevyvierajú priamo z jeho presvedčenia, hodnôt a výchovy. V snahe neprísť o zamestnanie stávame sa inými, ako v skutočnosti sme.

Napriek všetkému je však nebezpečné dávať si na tvár neviditeľné masky, lebo tie nevplývajú len na výraz našej tváre, ale časom môžu zasiahnuť aj naše správanie. Našu masku, ktorú si roky v mene prežitia nasadzujeme na tvár, sa nám po takto prežitých rokoch nemusí podariť dať dolu. V najhoršom prípade si prestaneme uvedomovať, že ju vlastne máme.

Neúprimný človek sa neodvažuje ukázať svoju pravú tvár, to, aký je.

Zastiera pravdu, využíva úskoky, jeho postoj je teda opakom priamosti a pravdivosti. Bez ohľadu na to, či ide o vzťahy na pracovisku alebo budovanie priateľstiev, vždy hľadáme ľudí, ktorí sú autentickí, teda nefalšovaní, skutočne prirodzení a čestní. Správanie týchto ľudí je viac menej rovnaké navonok ako aj vo vnútri.

[hana-code-insert name=’Reklama_inline_1′ /]

Ako však rozoznať túto vlastnosť v dnešnej dobe, ktorá sa tak často javí ako doba masiek?

Autentickosť je však zriedkavá vlastnosť. Vo svete ľudí, ktorí často žijú vo virtuálnom svete a zakladajú si na značkách, ktoré charakterizujú ich vysnívaný raj, vo svete, kde mnohí chcú to, na čo nemajú, vo svete, v ktorom málokto je spokojný s tým, kto vlastne je, je čoraz ťažšie identifikovať ľudí, ktorí sú naozaj sami sebou a na nikoho iného sa nehrajú.

Ako teda môžeme okolo seba nájsť prirodzených, autentických ľudí?

toxic-friend-003

toxic-friend-004

[hana-code-insert name=’Reklama_inline_2′ /]

toxic-friend-005

toxic-friend-006

toxic-friend-007

toxic-friend-008

toxic-friend-009