Rozprávate sa sami so sebou? Nebojte, nie ste blázni – práve naopak!

To, že sa niekedy pristihnete, ako si niečo hovoríte sami pre seba, ešte neznamená, že začínate blázniť. Takáto osobná konverzácia vám naopak môže pomôcť.

Tiež si najlepšie pokecáte sami so sebou?

Keď vás niekto pristihne na verejnosti, asi vás bude považovať za blázna, ale podľa posledných štúdií robíte jedine dobre! Podľa jednej štúdie si rozprávaním sami so sebou zvýšite činnosť mozgu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hovorite sami so sebou

Hovorením sám k sebe nútime náš mozog pracovať efektívnejšie

V štúdii publikovanej v Quarterly Journal of Experimental Psychology, psychológovia Daniel Swigley a Gary Lupya dokázali, že hovoriť k sebe je vlastne prínosom. V experimente dali 20 ľuďom za úlohu nájsť v supermarkete rôzne tovary, ako je chlieb alebo jablká. Najprv účastníci pokusu museli nájsť tovar mlčky, následne si mali názov objektu pri jeho hľadaní opakovať nahlas.

Testované osoby našli objekty ľahšie a rýchlejšie vtedy, keď si o nich nahlas hovorili. Napríklad, že jablko je červené a guľaté. Hovoriť veci nahlas pomáha podľa psychológov naštartovať pamäť, dokáže nás to viac skoncentrovať, zhmotniť si vec a dosiahnuť úspech. Platí to však len vtedy, keď viete, ako hľadaný objekt vyzerá. Podľa Lupya, ak o predmete počujeme prvýkrát, tým, že si jeho názov budeme opakovať sa naopak spomalíme.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt samomluva

Samovrava vám tiež pomôže lepšie utriediť myšlienky

Podľa psychologičky Lindy Sapadin, povedať si nahlas svoje myšlienky, vám pomáha pri náročných rozhodnutiach. Tým, že to počujete a nemáte to len v mysli, pomôže vám to ujasniť myšlienky a utvrdiť sa v tom, že robíte správne. Podobne, ak máte pred sebou viacero úloh alebo cieľov, povedzte si ich nahlas a pomôže vám to rozhodnúť sa, čo je potrebné urobiť rýchlo a čo ešte môže chvíľu počkať.

Ty, je silnejšie, ako ja

Podľa Dr. Sanda Dolcos, výskumnej pracovníčky na Illinoiskej univerzite, je účinnejšie, ak pri hovoroch k sebe používate namiesto prvej osoby, druhú. Pri svojej samo motivácii nepoužijete vetu: „Ja to zvládnem,“ ale údernejšiu: Ty to zvládneš.“ Takýmto spôsobom si môžete zdvíhať sebavedomie, prípadne sa pochváliť (keď náhodou nemáte nikoho pri sebe). Poviete si: „Si fakt dobrá, podarilo sa ti to“, a hneď sa cítite lepšie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hovorite sami so sebou

Pozerajte sa teda s väčšou zhovievavosťou na ľudí, ktorí myslia nahlas. A možno sa o to tiež môžeme pokúsiť. „Radím to svojim študentom, keď niečo nemôžu pochopiť: prečítajte si to nahlas. Pomáha to lepšie štrukturovať myslenie,“ hovorí Martine Battová. Ale pozor: samovrava je intímna záležitosť, odhaľujeme v nej svoje skryté myšlienky.