Základné talianske slovíčka

Základné talianske slovíčka a frázy
Základné talianske slovíčka a frázy

Taliansko je krajina neobmedzených možností. Nájdete tu veľa krásnych pláží a luxusných hotelov. Turistov sem však láka nielen geografická poloha, pretože Taliansko je pomerne blízko nášmu štátu, ale aj taliančina, ktorá je úžasným a ľubozvučným jazykom.

Kameň úrazu u každého jazyka sú však slovíčka! Talianske slovíčka tvoria základný stavebný prvok celej výučby. Akonáhle máte dobrú a kvalitnú slovnú zásobu, už si budete vedieť povedať či požiadať o čokoľvek, čo uvidíte alebo čo budete potrebovať. A pritom učenie slovíčok vôbec nemusí byť nezáživné. Niektoré slovíčka sú zábavné a iné vás zase prekvapia.

Talianske slovíčka, ktoré poznáte bez toho, aby ste o tom vedeli

Taliansky sa dá naučiť veľmi ľahko, pretože niektoré slovíčka môžete počuť a vídať aj v našom bežnom živote. Vedeli ste, že napríklad slovo Latté tiež pochádza z taliančiny? A pritom je to aj tu u nás tak bežný názov, pod ktorým si hneď všetci predstavíme istý druh kávy.

Slovíčka tvoria dôležitú súčasť v každom rozhovore. Základná znalosť cudzieho jazyka sa vždy odvíja práve od znalosti slovíčok. Preto je nevyhnutné mať dobrú slovnú zásobu. Akonáhle poznáte dostatok základných talianskych slovíčok, už sa budete môcť vedieť lepšie dorozumieť v cudzom jazyku. Samozrejme to platí nielen u taliančiny, ale aj u ostatných cudzích jazykov, ktoré by ste sa chceli naučiť.

Nové slovíčka si rýchlejšie a lepšie zapamätáte, keď si ich budete môcť k niečomu prirovnať. Existujú tiež mnemotechnické pomôcky, ktoré vám pomôžu si dlhodobejšie slovíčka zapamätať. Svoju slovnú zásobu môžete rozvíjať tiež prirodzeným spôsobom. Povedzte si, ktoré veci ešte nepoznáte a pokojne sa ich môžete v bežnom živote doučovať postupne. Stačí, keď si do taliančiny preložíte predmety, ktoré práve teraz vidíte okolo seba. Alebo si poznamenajte, keď občas narazíte v obchode na nejakú potravinu pod talianskym názvom.

Existuje mnoho ďalších podobných možností, ako prirodzene rozvíjať slovnú zásobu v taliančine.

Rozdiel medzi aktívnou a pasívnou slovnou zásobou

Ako sa uvádza aj na stránkach kurzu taliančina online, aktívnu slovnú zásobu používame denne. Do aktívnej slovnej zásoby zaradíme slovíčka, ktoré počúvame veľmi často a vieme ich bez problémov využiť aj v rozhovore. Ide teda o aktívne používanie týchto slovíčok, prípadne aj celých talianskych fráz.

Naopak, pasívna slovná zásoba sa nepoužíva tak často, a preto sa nám občas môže nejaké to slovko vytratiť. Nebudeme ho vedieť použiť v rozhovore, ale keď ho niekto povie, budeme vedieť, čo znamená.

Preto je pre porozumenie cudzej reči aj pasívna slovná zásoba veľmi dôležitá.