Vzdelanie je tvoja šanca: Žilinská univerzita

Žilinská univerzita
Žilinská univerzita

Rozmýšľaš nad kvalitnou univerzitou a baví ťa oblasť stavebníctva, dopravy alebo napríklad informatika či humanitárne vedy? Tak poď na Žilinskú univerzitu!

Čaká ťa výber vysokej školy a nevieš, od čoho sa odraziť? Každý z nás má určité očakávania, aj keď nie vždy sa skutočnosť rovná našej predstave. Výber vysokej školy a študijného odboru by preto mal odzrkadľovať záujem študenta a to, akej profesii sa chce v živote venovať.

Preto, ak rozmýšľaš nad kvalitnou univerzitou a baví ťa oblasť stavebníctva, dopravy alebo napríklad informatika či humanitárne vedy, Žilinská univerzita je pre teba tá pravá.

Žilinská univerzita patrí už dlhodobo medzi 5 najlepších univerzít na Slovensku a ponúka kvalitné vzdelanie. Už počas štúdia máš príležitosť vyniknúť.  Na výber máš zo siedmich fakúlt a to:

  • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
  • Stavebná fakulta
  • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  • Fakulta riadenia a informatiky
  • Fakulta humanitných vied

V rámci týchto fakúlt máš na výber 175 odborov.

Žilinská univerzita v Žiline patrí už vyše šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Svojou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými univerzitami a to nielen počtom študentov, ponukou študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou.

Žilinská univerzita
Žilinská univerzita

V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia takmer 200 domácich a 65 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí.

Svojim odborným profilom patrí k jedinečným na Slovensku

Profil tvoria: doprava, dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, vysokohorská biológia.

Vyber si z pestrej ponuky odborov a poď študovať! Šancu prihlásiť sa máš do 30. apríla.