Vydrží Váš partnerský vzťah? – Gottmanova teória štyroch faktorov

Partnerský vzťah/y - Gottmanova teória
Partnerský vzťah/y - Gottmanova teória

John Gottman je psychológ, ktorý svoju 40 ročnú kariéru venoval pozorovaniu a skúmaniu návykov v partnerských vzťahoch.

Špecializoval sa na sledovanie partnerských vzťahov a podľa jeho zistenia stačí 15 minút na to, aby sa dalo určiť či vzťah dvoch ľudí vydrží alebo nie. Tvrdenie je založené na základe jeho štúdie publikovanej v roku 1998 v časopise Journal of Marriage and the Family. Štúdia sa venovala experimentu 130 manželských párov, ktoré mali za úlohu hovoriť spolu 15 minút o svojich problémoch. Počas experimentu sa podrobne zaznamenával tón hlasu, výraz tváre a ďalšie špecifické detaily.

Pozri tiež:

Pozorovaním zistil, že páry, ktoré spolu hovorili bez negatívnych emócií, boli šťastnejšie a to sa odrazilo aj na ich manželstve, ktoré bolo výrazne úspešnejšie. Páry, ktoré pri rozhovore komunikovali negatívne a svoje emócie nedokázali udržať, mali nakoniec vyššiu mieru rozvodovosti.

(17 párov zo 130 zúčastnených svoje partnerstvo neskôr ukončilo rozvodom. Tieto páry mali negatívny postoj k riešeniu svojich problémov.)

Čítaj: Spôsob, akým držíte svojho muža za ruku, odhaľuje veľa o vašom vzťahu

Výsledkom Gottmanovej štúdie bolo identifikovanie 4. faktorov, ktoré prispievajú k rozpadu manželstva

  1. kritika partnera
  2. útočenie na partnera
  3. neúcta k partnerovi
  4. uzatváranie sa pred partnerom

Výsledkom štúdie je zistenie, že konflikty v manželstve nie sú príčinou nešťastného manželstva. Príčinou je ich spôsob riešenia. Páry by sa mali vedieť o veciach pokojne porozprávať a snažiť sa konflikt spoločne vyriešiť. Hádky sú súčasťou manželstva a spôsob ich zvládania predurčuje jeho úspešnosť.

Záver: Ak chcete mať lepší partnerský vzťah, naučte sa riešiť problémy pokojne a rozprávajte sa o nich. Nekritizujte svojho partnera, neútočte na neho, nechajte ho hovoriť o svojich problémoch a majte k nemu úctu. Danej téme sa viac venujeme v sekcii Lajfheky.sk/vztahy