Odhaľte KLAMÁRA: Tieto signály okamžite prezradia, že vám človek klame

Ako odhaliť klamára?

Kedy ste naposledy niekomu zaklamali, že ste nepočuli telefón, aby ste nemuseli zdvihnúť? Alebo že mu jeho nový účes naozaj sekne, aj keď to nebola pravda? Takéto malé klamstvá, v angličtine označované ako “white lies”, používa väčšina z nás bežne, pričom často je to len otázka slušnosti. Veľké lži však ľahko môžu človeka stáť dôveru ostatných.

Ako teda zistiť, že sa vás niekto snaží oklamať? Je viacero spôsobov, no podľa psychologičky vám k odhaleniu klamára pomôže, ak si budete všímať tieto signály:

Silený úsmev

Silený úsmev

Ak sa človek usmieva, využíva takmer všetky svaly na tvári, vrátane tých okolo očí. Ak klame a snaží sa byť zdvorilý, jeho úsmev bude silený. Taký úsmev rozoznáte jednoducho – dotknutá osoba nepoužije všetky svaly na tvári, ale iba tie v oblasti úst. Môžete si prezrieť porovnanie úprimného úsmevu a klamlivého úsmevu. Na obrázku A vidíte úprimný úsmev, kde človek zapája všetky svaly na tvári, kdežto na obrázku B človek zapája iba svaly v oblasti úst.

Ne­sú­lad me­dzi ver­bál­nym a ne­ver­bál­nym

Ne­sú­lad me­dzi ver­bál­nym a ne­ver­bál­nym

Ak ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia ne­ko­pí­ruje ver­bálnu, je dosť prav­de­po­dobné, že daný člo­vek klame. Ak nie­kto ho­vorí, že je smutný, ale jeho po­stoj a gestá pô­so­bia opačne, tak je podoz­rivý.

Očný kontakt

Očný kontakt

Väčšinou ak nemáte problém pozerať inému počas rozhovoru do očí a zrazu sa ten druhý obzerá všade okolo, len nie na vás, je jasné, že sa pred vami snaží niečo schovať. Väčšinou nervozitu. Ale pozor na profíkov, ktorí naozaj nemajú problém vám zaklamať a neodkloniť zrak. Rovnako môže klamára prezradiť agresivita. Ak pri ko­mu­ni­ká­cii za­čne byť osoba bez­dô­vodne ag­re­sívna, tak prav­de­po­dobne klame.