Tento japonský test s kockou odkryje vaše podvedomie a odhalí vašu osobnosť

Japonský test s kockou Zdroj: Positive True News
Japonský test s kockou Zdroj: Positive True News

Na internete sa dá nájsť veľa osobnostných testov. Avšak tento test z knihy „Kokology“ od váženého japonského profesora a psychológa Isam Saito sa nám zdá ako ten vôbec najlepší!

Test je naozaj jednoduchý: Predstavte si, že sa práve nachádzate v púšti, rozprestierajúcej sa do širokého okolia. Priamo pred vami sa náhle zhmotní kocka.

Skúste si ju predstaviť a potom odpovedzte na tieto otázky:

 • Ako je veľká?
 • Leží na piesku alebo je pod ním zakopaná?
 • Hýbe sa?

Potom, čo ste si plne predstavili kocku, všimnete si, že sa tu nachádza aj rebrík.

 • Ako je ten rebrík vysoký?
 • Dotýka sa kocky alebo je od nej vzdialený?
 • Je pod kockou, leží na nej alebo nad ňou stojí?

To ale stále nie je všetko. Niečo tu v tej púšti tiež žije – kôň.

 • Ako vyzerá?
 • Je veľký a statný alebo skôr atletický a štíhly?
 • Stojí na mieste alebo beží? Ak áno, tak k vám alebo od vás?

Zrazu z krajiny začnú rásť kvety.

 • Rastie ich tu veľa alebo len pár kvetov?
 • Ako ďaleko od kocky rastú?

A nakoniec si tiež všimnete, že sa schyľuje k búrke.

 • Ako ďaleko je búrka?
 • Prichádza ku kocke, je priamo nad ňou alebo to vyzerá, že odchádza?

Zapamätajte si vašu predstavu alebo si ju rovno napíšte a poďme sa pozrieť na výsledky!

Japonský test osobnosti Japonský test s kockou Zdroj: Italia Feed

VÝSLEDKY TESTU ->

Kocka ste vy a vaše ego.

Ak ste si predstavili veľkú kocku, ste pravdepodobne sebavedomý človek. Menšia kocka potom značí hanblivú a skromnú osobu. Ak ste kocku zakopali do piesku, znamená to, že radi plánujete a premyslíte veci dopredu. V prípade, že leží na piesku, ste pripravený popasovať sa s tým, čo sa vám práve postaví do cesty. Hýbala sa vaša kocka? Tak to značí, že ste niekto, kto rád uvažuje nekonvenčne a snaží sa ísť svojou vlastnou cestou.

Rebrík predstavuje vaše okolie a priateľov.

Vysoký rebrík o vás hovorí, že ste extrovert s množstvom priateľov. Nízky rebrík o vás vypovedá, že ste radšej v menších skupinách tých najbližších priateľov. Ak ste si predstavili, že sa rebrík dotýka kocky, znamená to, že ste s vašimi priateľmi v spojení a navzájom si dokážete pomôcť. Ak ste postavili rebrík pod kocku, ste v okolí vedúcou a autoritatívnou osobnosťou. Ak rebrík na kocke ležal, ste si so všetkými rovní. V prípade, že bol rebrík vyššie ako kocka, vidíte svojich priateľov ako tích, ktorými sa necháte viesť.

Kôň je váš životný partner.

Statný a veľký kôň o vás hovorí, že váš ideálny partner je niekto pracovitý a na koho sa môžete spoľahnúť. Menšia, štíhlejšia postava koňa značí partnera, ktorý je viac citovo zameraný. Ak sa k vám kôň blížil, vášho ideálneho partnera máte už na blízku. V opačnom prípade vám pripadá, že sa od neho vzďaľujete.

Kvety predstavovali vaše deti.

Množstvo kvetov predstavuje to, ako o deťoch zmýšľate. Čím viac ich bolo, tým väčšiu chcete mať rodinu. Dôležitá bola aj ich poloha. Čím bližšie pri kocke rástli, tým bližší je (alebo bude) váš vzťah s deťmi.

A nakoniec búrka stotožňovala váš strach.

Videli ste búrku len v diaľke? To znamená, že sa často nezaťažujete so starosťami. Ak sa blížila ku kocke, pripravujete sa čeliť tomu, čo vás čaká. Ak už bola búrka priamo nad kockou, cítite, že vás sužujú starosti a je teda potrebné s nimi niečo robiť.

Dozvedeli ste sa o sebe a svojej osobnosti niečo nové, alebo test akurát potvrdil to, čo už viete?