Ste správny rodič? 15 zásadných vecí, ktoré podľa odborníka robia rodičia pri výchove ZLE

Vedú deti k povýšenosti a pohodlnosti

Deti potom vyrastajú s masívnym pocitom nároku na kde-čo a v dospelosti sa nestačia diviť, ako sa s nimi život ale vôbec nemazná. Zo školy sú zvyknuté na všemožné úľavy napr. kvôli dyslexii. V zamestnaní je však každému úplne jedno, či mali nejakú vývojovú poruchu. S tým súvisí aj úplne neprimerané vreckové, ktoré niektoré deti dostávajú, takže sa nikdy nenaučia zaobchádzať s peniazmi.

Rodičia prepisujú spoločný majetok na deti dlho pred svojou smrťou, napríklad kvôli rozvodu

Keď sa potom ich ratolesti zadĺžia, exekútori vysťahujú starnúcich rodičov z domu, ktorý si postavili vlastnými rukami. To potom vedie k doživotnej nenávisti medzi rodičmi a deťmi.

Robia rozdiely medzi deťmi – keď sú potrebné v rodine tri deti, jednému fandia a ďalšieho odstrkujú

Rodič by mal využiť svoju mentálnu prevahu nad dieťaťom k tomu, aby deti nepoznali, že jeden súrodenec je rodičmi sympatickejší než druhý.

Rodičia sa hádajú pred deťmi

Neoddeľujú problémy medzi sebou od toho, čo by malo vidieť dieťa. Rodičom ide o známky a nie o vedomosti. Robia s deťmi koalíciu proti učiteľom a bojkotujú výučbu. Rodičom záleží na tom, akú má dieťa známku z matematiky, ale nezáleží im na tom, či skutočne vie matematicky myslieť. Nezáujem o vzdelanie sa u rodičov prejavuje tým, že na konci školského roka robia scény kvôli vysvedčeniu, ale počas roka sa zaujímajú minimálne o to, čo sa v škole preberá napríklad v slovenčine. S tým súvisí aj fakt, že deti málo čítajú – napokon rovnako, ako sa už dávno nevzdelávajú ich rodičia. Protiľahlým excesom je drilovanie príliš mladých detí (pred pubertou) do extrémne súťaživého výkonu (problém prijímačiek na osemročné gymnáziá).

Nedávajú si pozor na svoju komunikáciu

Hovorí na deti ironicky, aj keď deti irónii nerozumejú a berú ju doslova. Trestajú dieťa dlhotrvajúcim mlčaním. Hovoria k nemu nevľúdnym štýlom, ktorý si nedovolia k nikomu inému. Niekedy dokonca dieťaťu aj klamú.

U dospelých detí rodičia ignorujú pravidlá súkromia

Vstupujú do domácnosti, dokonca spálne detí bez pozvania: „My sme vám ten dom darovali, tak si sem môžeme chodiť, kedy chceme.“ Nemajú nastavené hranice. Požičiavajú si medzi sebou väčšie finančné sumy bez zmluvy a bez ochoty ich vrátiť. Nechajú sa naopak deťmi využívať.

Všetko povedané sa dá zhrnúť do dvoch všeobecných pravidiel:

  1. Správam sa k blízkym ľuďom lepšie než k návšteve či k šéfovi v práci.
  2. Správam sa k deťom tak, aby sa ku mne v starobe rady vracali

Proste aby bolo druhým príjemné so mnou žiť. K deťom sa rodičia často správajú bezdôvodne veľmi neláskavo a nevľúdne. Je potrebné si uvedomiť, že okolo tretiny dospelých mužov sa v dospelosti vôbec nebaví so svojim biologickým otcom. Ak nechcete tak tiež dopadnúť, je potrebné sa o deti zaujímať v čase, keď o to ony samotné ešte stoja.