Dokážete vyriešiť túto logickú hádanku o štyroch kriminálnikoch? Kto vykríkne ako prvý?

Kto prvý zakričí správnu odpoveď?

Kto vykríkne ako prvý?

Kriminálnik č. 2 vykríkne ako prvý správnu odpoveď.

Keďže kriminálnik č. 1 vidí, že kriminálnici č. 2 a 3. majú rozdielne farby, nie je si istý, akú farbu má on a teda nemôže vykríknuť prvý. Kriminálnik. č. 2 vie, že ak by mal on a kriminálnik. č. 3 rovnakú farbu klobúka, kriminálnik č. 1 by už dávno správnu odpoveď vykríkol. Keďže pred sebou vidí čierny klobúk a kriminálnik č. 1 nezakričal, je si na 100% istý, že jeho klobúk je biely.