Úvod Zaujímavosti Patríte medzi milovníkov NUTELLY? Tieto informácie o tejto pochúťke musíte rozhodne vedieť

Patríte medzi milovníkov NUTELLY? Tieto informácie o tejto pochúťke musíte rozhodne vedieť

Nutella je jednou z najchutnejších, najobľúbenejších, ale aj najnezdravších dobrôt, po ktorých ľudia často siahajú práve keď nie sú v emocionálnej pohode. Cukor a kakao okamžite zapôsobia nielen na chuť, ale aj na mozog, lenže tak rýchlo, ako nálada stúpne, tak (a ešte viac) po chvíli aj klesne. A zatiaľ stihne Nutella v tele narobiť veľa škody.

Čo je vlastne tá nami milovaná Nutella zač?

Niektorí ľudia zastávajú názor, že na tomto svete neexistuje nič tak dokonalé ako je práve ona. Svojou sladkou chuťou dokáže “pochopiť” všetky vaše starosti a problémy, no tušili ste, že ide v podstate len o kopu cukru a rastlinného oleja, pričom výťažky zo samotnej čokolády či lieskových orieškov zastupujú výraznú menšinu objemu? Podobne je to aj s gumenými cukríkmi, ich bežnými prísadami sú kosti, koža a chrupavky zvierat.

Aké je zloženie Nutelly?

Nutella obsahuje:

 • Rafinovaný cukor je jednou z najškodlivejších potravín. Spôsobuje priberanie na váhe a množstvo závažných chorôb a zdravotných problémov. Ešte väčšie problémy spôsobuje v kombinácií s tukmi, ktoré sú druhou hlavnou zložkou Nutelly
 • Tuky by celkovo nemali tvoriť veľké množstvo našej stravy. Nutella však obsahuje veľa čistého tuku – rastlinného oleja, ktorý je navyše nasýtený. Rafinované rastlinné oleje sú pre naše zdravie nebezpečné a nedodávajú nášmu telu nič pozitívne. Tieto nasýtené tuky prešli pri výrobe vysokými teplotami a sú rakovinotvorné
 • Lieskové oriešky by boli jedinou zdravou zložkou Nutelly, keby boli kvalitné a surové
 • Mlieko a mliečne výrobky takisto patria medzi potraviny, ktoré nám spôsobujú choroby, alergie, zahlieňujú náš organizmus a spájajú sa s rakovinou. Ak navyše nepochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, môžu obsahovať aj chémiu, hormóny a antibiotiká, ktorými boli zvieratá kŕmené
 • Odtučnený kakaový prášok je ochudobnený o kakaové maslo a bežne býva tepelne spracovaný
 • Keďže sója patrí k najčastejšie geneticky modifikovaným potravinám, je pravdepodobné, že sójový lecitín pochádza zo sóje, ktorá je GMO.
Približné zloženie Nutelly
Približné zloženie Nutelly

Pal­mový olej po­u­žíva tak­mer každý

Su­ro­viny vo fľaške sú re­a­lis­tic­kým uka­zo­va­te­ľom toho, čo sa v Nu­telle na­chá­dza. Ak máte skú­se­nosti s rôz­nymi čo­ko­lá­do­vými ma­škr­tami, tak ur­čite viete, že ich tvorí pre­važne cu­kor a pal­mový olej. Jed­no­du­cho šet­re­nie sa pre­ja­vuje všade, aj v slad­kých po­chúť­kach.

Nu­tella nie je vô­bec vý­nim­kou. Biely cu­kor, ktorý je po­va­žo­vaný za ex­trémne škod­livý, tvorí až po­lo­vicu ob­sahu po­há­rika. Za ním na­sle­duje v tes­nom zá­vese pal­mový olej. Pred časom Nu­tella če­lila kri­tike práve v spo­jení s pal­mo­vým ole­jom, o kto­rom sa tvr­dilo, že môže spô­so­bo­vať ra­ko­vinu. Sa­moz­rejme, že firma Fer­rero, ktorá hnedú po­chu­tinu vy­rába, sa brá­nila.

Podľa firmy Ferrero je všetko v po­riadku, keďže po­u­žíva len kva­litný a čistý pal­mový olej, ktorý ná­sledne pre­chá­dza spra­co­va­ním, aby sa mi­ni­ma­li­zo­val ob­sah škod­li­vých lá­tok. O vplyve palmo­vého oleja na vznik ra­ko­viny sa už čo to po­pí­salo, ale až také hrozné to prav­de­po­dobne ne­bude, ak firma po­u­žíva na­ozaj naj­kva­lit­nejší pal­mový olej. Ten, v kto­rom na­šli kar­ci­no­génne látky v pred dvomi rokmi, to­tiž ne­bol spo­jený s pro­duk­tom Nu­tella. Spo­loč­nosť však mu­sela če­liť úto­kom ve­rej­nosti aj mé­dií, pri­čom na svete je ne­spo­četné množ­stvo pro­duk­tov s po­dob­ným zlo­že­ním.

Palmový olej
Palmový olej

Aj keby sladká po­chúťka ob­sa­ho­vala tie naj­čis­tej­šie in­gre­dien­cie, o zdra­vej po­tra­vine sa ur­čite ho­vo­riť nedá. Pal­mový olej je veľmi lacný, a preto ho po­u­ží­vajú aj kva­litné značky, ktoré vyrábajú sladké pro­dukty. Zmena v zlo­žení by stála spo­loč­nosť Fer­rero od 6,5 do 17,8 mi­li­óna eur, čo nie je za­ned­ba­teľná po­ložka.

Čo keby sme predsa len nahradili našu milovanú Nutellu niečim rovnako chutným, no omnoho zdravším? Na ďalšej strane vám ponúkame zdravšie varianty čokoládových pochúťok, po ktorých nebudete mať výčitky. :)Tu je niekoľko tipov, ako si veľmi jednoducho pripraviť zdravú a chutnú pomazánku, ktorá vám neuškodí. Na výber máte použitie kakaa alebo karobu. Kvalitné kakao dodá receptu úplne pravú čokoládovú chuť, no ak ho nemôžete alebo nechcete, jeho bezpečnou náhradou je karobový prášok (svätojánsky chlieb), ktorý obsahuje ešte omnoho menej tuku ako kakao a je prirodzene sladký.

Čokoládová nátierka s príchuťou pomaranču

Čokoládová nátierka s príchuťou pomaranču
Čokoládová nátierka s príchuťou pomaranču

Potrebujete:

 • 1 šálku čerstvých datlí alebo datlí medjool
 •  PL surového kakaového prášku alebo karobu
 • ½ – 1 čerstvý voňavý bio pomaranč
 • štipku vanilky a prípadne škorice

Tieto suroviny dobre rozmixujeme v mixéri a podávame. Pre chrumkavú príchuť môžeme pridať aj drvené kakaové bôby.

Lieskovcová čokoládová pomazánka

Potrebujete:

 • 1 šálku lieskovcov
 • 1 zrelý banán
 • 2-3 PL kakaového prášku
 • 2-3 PL surového medu

Všetko spolu rozmixujeme.

Low-fat čokoládový puding

Potrebujete:

 • 3 zrelé banány (s čiernymi fľakmi na šupke)
 • 2-3 PL kakaového prášku
 • štipku pravej vanilky

Všetko rozmixujeme a môžeme nechať odstáť a vychladiť v chladničke.

Čokoládová pena zo slnečnice

Čokoládová pena zo slnečnice
Čokoládová pena zo slnečnice

Potrebujete:

 • 1 šálku slnečnicových semienok
 • 2 PL medu alebo agáve
 • 3 PL surového kakaa
 • ½ – 1 šálka vody

Slnečnicové semienka namočíme do vody aspoň na 2 hodiny, potom pridáme ostatné suroviny a poriadne rozmixujeme. Môžeme vychladiť v chladničke alebo mixovať s kockami ľadu.

Avokádová Nutella

Potrebujete:

 • 1 zrelé avokádo
 • 1-2 PL surového medu alebo agávového sirupu
 • 2 PL surového kakaového prášku

Všetko spolu dobre rozmixujeme.

Dobrú chuť! 🙂