Životný štýl Viete, čo o vás prezrádza deň vášho narodenia? Budete naozaj prekvapení

Viete, čo o vás prezrádza deň vášho narodenia? Budete naozaj prekvapení

136
0

Poradovému číslu dňa, kedy ste sa narodili, v numerológii hovoria primárne číslo. Vyjadruje povahové rysy a predpoklady v živote. Ku každému dňu je priradené aj jedno kľúčové slovo, ktoré v sebe nesie typické znaky daného čísla. A práve dátum narodenia ovplyvňuje celý život človeka. Prečítajte si svoju definíciu a zistite, či to sedí aj na vás.

Deň v mesiaci, kedy sme sa narodili prezrádza o našej povahe viac, ako si myslíme

1. deň v mesiaci – Nezávislosť

Ctižiadostiví individualisti, s potrebou slobody rozhodovania, majú hlboké city, ale nevedia ich dávať najavo, chránia druhých, milujú často iba raz, sú príliš dôverčiví. Títo ľudia budú radšej bohatí a osamelí, ako v zlom vzťahu. Sú priveľmi do seba uzavretí a hoci si môžu dopriať čo len chcú, pokiaľ sa viac neotvoria ľuďom, nebudú šťastní. Mali by sa zbaviť prehnanej citlivosti a uveriť tomu, že sa niekomu úprimne páčia.

Negatívne rysy: egocentrizmus, pýcha, panovačnosť, žiarlivosť

2. deň v mesiaci – Družnosť

Spolupracujúci, láskaví, empatickí, premýšľajú o názoroch druhých tak dlho, až zabudnú na seba. Druhý deň v mesiaci odráža veľmi láskavých a milých ľudí. Pokoj a oporu hľadajú v harmonickom partnerstve. Často ale žijú život toho druhého a nevenujú pozornosť sami sebe. Nikdy tak potom nezistia, aké je to byť sám so sebou.

Negatívne rysy: majetnícke správanie, manipulácia, sklon k vydieraniu a k hysterickým prejavom

3. deň v mesiaci – Kamarátstvo

Tímoví hráči, optimisti s originálnym myslením, priamočiari a úprimní, bez priateľov prakticky ani nemôžu žiť, ale potrebujú istú mieru nezávislosti. Ľudia, ktorí sú narodení v treťom mesiaci v kútiku duše túžia po osobe, ktorá by ich milovala, ale nechcú si to sami pred sebou pripustiť. Preto radi vyhľadávajú spoločnosť ľudí, sú stredobodom pozornosti a túžia sa zapáčiť všetkým opačného pohlavia. Pravá láska im ale môže v dôsledku tohto unikať.

Negatívne rysy: roztržitosť, nervozita, prílišná kritickosť, sklony k depresii, zmeny názorov

4. deň v mesiaci – Vyrovnanosť

Stabilní, vášniví, tolerantní, podporujúci, metodickí, nadaní, húževnatí, napriek tomu s nízkou sebadôverou, na rozvoj potrebujú pevné zázemie, nenávidia klamstvo. Štvrtý deň v mesiaci charakterizuje ľudí, ktorí patria medzi najväčších dobrákov. Kvôli druhým sa vždy obetujú a ich láskavosť sa môže proti ním niekedy obrátiť. Mali by sa naučiť povedať niekedy „nie“ a to aj bez výčitiek, pretože problémy iných zatieňujú v skutočnosti ich život.

Negatívne rysy: bezcitná arogancia, lakomosť, prepracovanosť

5. deň v mesiaci – Vnímavosť

Inteligentní, nespútaní, odvážni, vnímaví, pokrokoví, v ústrety vychádzajú len vtedy, keď berú niekoho vážne a sú si istí, že im nesiaha na slobodu. Päťka sa spája s ľuďmi, ktorí k životu potrebujú slobodu a neustále nové podnety. Hoci sa javia ako vždy šťastní a pozitívne naladení, nešťastie ich stretáva v otázkach partnerských vzťahov. Nedokážu byť totiž verní.

Negatívne rysy: stráženie slobody, odmietanie sa angažovať, náladovosť