Viete, čo o vás prezrádza deň vášho narodenia? Budete naozaj prekvapení

Deň narodenia Zdroj: Pinterest
Deň narodenia Zdroj: Pinterest

Poradovému číslu dňa, kedy ste sa narodili, v numerológii hovoria primárne číslo. Vyjadruje povahové rysy a predpoklady v živote. Ku každému dňu je priradené aj jedno kľúčové slovo, ktoré v sebe nesie typické znaky daného čísla. A práve dátum narodenia ovplyvňuje celý život človeka. Prečítajte si svoju definíciu a zistite, či to sedí aj na vás.

Deň v mesiaci, kedy sme sa narodili prezrádza o našej povahe viac, ako si myslíme

1. deň v mesiaci – Nezávislosť

Ctižiadostiví individualisti, s potrebou slobody rozhodovania, majú hlboké city, ale nevedia ich dávať najavo, chránia druhých, milujú často iba raz, sú príliš dôverčiví. Títo ľudia budú radšej bohatí a osamelí, ako v zlom vzťahu. Sú priveľmi do seba uzavretí a hoci si môžu dopriať čo len chcú, pokiaľ sa viac neotvoria ľuďom, nebudú šťastní. Mali by sa zbaviť prehnanej citlivosti a uveriť tomu, že sa niekomu úprimne páčia.

Negatívne rysy: egocentrizmus, pýcha, panovačnosť, žiarlivosť

2. deň v mesiaci – Družnosť

Spolupracujúci, láskaví, empatickí, premýšľajú o názoroch druhých tak dlho, až zabudnú na seba. Druhý deň v mesiaci odráža veľmi láskavých a milých ľudí. Pokoj a oporu hľadajú v harmonickom partnerstve. Často ale žijú život toho druhého a nevenujú pozornosť sami sebe. Nikdy tak potom nezistia, aké je to byť sám so sebou.

Negatívne rysy: majetnícke správanie, manipulácia, sklon k vydieraniu a k hysterickým prejavom

3. deň v mesiaci – Kamarátstvo

Tímoví hráči, optimisti s originálnym myslením, priamočiari a úprimní, bez priateľov prakticky ani nemôžu žiť, ale potrebujú istú mieru nezávislosti. Ľudia, ktorí sú narodení v treťom mesiaci v kútiku duše túžia po osobe, ktorá by ich milovala, ale nechcú si to sami pred sebou pripustiť. Preto radi vyhľadávajú spoločnosť ľudí, sú stredobodom pozornosti a túžia sa zapáčiť všetkým opačného pohlavia. Pravá láska im ale môže v dôsledku tohto unikať.

Negatívne rysy: roztržitosť, nervozita, prílišná kritickosť, sklony k depresii, zmeny názorov

4. deň v mesiaci – Vyrovnanosť

Stabilní, vášniví, tolerantní, podporujúci, metodickí, nadaní, húževnatí, napriek tomu s nízkou sebadôverou, na rozvoj potrebujú pevné zázemie, nenávidia klamstvo. Štvrtý deň v mesiaci charakterizuje ľudí, ktorí patria medzi najväčších dobrákov. Kvôli druhým sa vždy obetujú a ich láskavosť sa môže proti ním niekedy obrátiť. Mali by sa naučiť povedať niekedy „nie“ a to aj bez výčitiek, pretože problémy iných zatieňujú v skutočnosti ich život.

Negatívne rysy: bezcitná arogancia, lakomosť, prepracovanosť

5. deň v mesiaci – Vnímavosť

Inteligentní, nespútaní, odvážni, vnímaví, pokrokoví, v ústrety vychádzajú len vtedy, keď berú niekoho vážne a sú si istí, že im nesiaha na slobodu. Päťka sa spája s ľuďmi, ktorí k životu potrebujú slobodu a neustále nové podnety. Hoci sa javia ako vždy šťastní a pozitívne naladení, nešťastie ich stretáva v otázkach partnerských vzťahov. Nedokážu byť totiž verní.

Negatívne rysy: stráženie slobody, odmietanie sa angažovať, náladovosť

Deň narodenia v mesiaci
Zdroj: Pinterest

6. deň v mesiaci – Harmónia

Milujú, nevedia žiť bez lásky, prostí až naivní, majú málo sebadôvery, v rodine nestrpia hádky a rozbroje, milujú pokoj, sú to dobrí diplomati. Šiesty deň v mesiaci patrí ľuďom, ktorí milujú život, zároveň však potrebujú pocítiť chválu na ich adresu. Ak to tak nie je, vo vzťahu si začnú veľa domýšľať, čím vytvárajú zbytočné nedorozumenia.

Negatívne rysy: vlastná zraniteľnosť, strata sebavedomia, držia si partnera za každú cenu

7. deň v mesiaci – Skúsenosť

Títo ľudia sa cítia opustení, pretože vedú často monológy namiesto dialógov. Niekedy si prehnaným záujmom o svoju osobu môžu odplašiť ľudí a sú v akomsi začarovanom kruhu, kde si myslia, že ich nik nemá rád. Potrebujú vyskúšať všetko na vlastnej koži, vzostupmi a pádmi si vytvárajú názory, vyjadrujú sa priamočiaro, rýchlo sa rozhodujú a konajú, ignorujú konvencie.

Negatívne rysy: nenápadne intrigujú, majú sklon ku klamstvám, drogám a hazardu

8. deň v mesiaci – Rovnováha

Všestranný potenciál, húževnatá osobnosť, zmysel pre podnikanie, v živote sú často skúšaní, celý život musia udržiavať v rovnováhe silu, energiu, city, majetok a moc. Myslia vždy o krok vpred a vďaka tomu sú úspešní v pracovnom i súkromnom živote. V dôsledku závisti sa musia popasovať s neprajníkmi. Mali by sa naučiť ich ignorovať a odbremeniť sa od toho.

Negatívne rysy: sebectvo, intrigovanie, nedotklivosť, osobný prospech na úkor druhých

9. deň v mesiaci – Uvážlivosť

Komplikovaní, premýšľaví, pomalí, stále hľadajú zmysel a súvislosti, závery hovoria priamočiaro, musia mať dostatok času a pokoja sami pre seba. Deviaty deň v mesiaci charakterizuje typických idealistov, ktorí túžia mať život podľa svojej predstavy a zle znášajú životné prekážky. Chýba im nadhľad a mali by sa držať hesla – keď nejde o život, nejde o nič.

Negatívne rysy: všetko berú príliš vážne, nevedia povedať nie, konajú unáhlene, vyhýbajú sa ľuďom

10. deň v mesiaci – Sila

Citliví, uzavretí, málokedy sa zdôveria, ocenia porozumenie a praktickú pomoc, sú nezávislí, sebestační, mnohostranne nadaní, spoliehajú sa iba sami na seba. Ľudia narodení v desiaty deň si držia ostatných od tela, čím môžu pôsobiť chladno. Veľakrát tak prichádzajú o zaujímavé príležitosti. Viac otvorenosti a spontánnosti by im prospelo.

Negatívne rysy: pýcha, majstrovské skrývanie problémov, sklon k manipulácii

Deň narodenia v mesiaci
Zdroj: Pinterest

11. deň v mesiaci – Citlivosť

Precitlivení aj priamočiari, prísni, talentovaní, uzavretí, sami v sebe sa nevyznajú, ocenia vzťah, v ktorom sa vnútorne upokoja, v sebaobrane útočia. Vzťahovačnosť je však vlastnosť, ktorej by sa mali jedenástky vyhnúť. Paranojou, prílišnou citlivosťou a domýšľaním si skutočností od seba odháňajú aj tých, ktorým na nich záleží.

Negatívne rysy: hádavosť, uštipačnosť, sarkazmus, sklon k agresii a závislostiam

12. deň v mesiaci – Všestrannosť

Spoločenskí optimisti s vyberaným vkusom a zmyslom pre rodinu, rýchlo chápu, dosiahnu všetko, po čom túžia, žijú v dobrom vzťahu a ten je pre nich dôležitý. Platí však aj: Čo na srdci, to na jazyku. Vlastnosť, ktorá môže byť niekedy na škodu. Títo ľudia si totiž vytvárajú nepriateľov, ktorí im ohováraním neskôr môžu komplikovať život.

Negatívne rysy: domýšľavosť, impulzívnosť, falošnosť, ostrý jazyk, odmietanie kritiky

13. deň v mesiaci – Zraniteľnosť

Talentovaní, nadaní, s organizačnými schopnosťami, zriedka si dôverujú, ak majú oporu, sú nezdolateľní, musia si uvedomiť svoju hodnotu, potom sa im darí. Najväčším problémom týchto osôb je absencia citov a chlad. Partner alebo partnerka potrebuje cítiť emócie a prejavy náklonnosti, akonáhle to tak nie je, takýto vzťah skôr či neskôr stroskotá.

Negatívne rysy: urážlivosť, zraniteľnosť, tvrdohlavosť, kritickosť, materiálne istoty a bohatstvo

14. deň v mesiaci – Cieľavedomosť

Schopní a realistickí, zle znášajú miešanie sa do svojich plánov, cieľavedomí pracanti so sklonom robiť niekoľko vecí naraz, potrebujú tolerantného partnera. Radi vidia len to pekné a akonáhle sa objaví problém, riešia ho v afekte alebo sú z toho zrútení a myslia si, že im každý krivdí. Stavajú sa do pozície ukrivdeného, čím strácajú na rešpekte.

Negatívne rysy: výbušnosť, netrpezlivosť, puntičkárstvo, diktátorstvo, sklon k alkoholizmu

15. deň v mesiaci – Odvaha

Nezávislí, nespútaní, akční, vnútorne citliví, milujúci deti a rodinu, bez harmonického zázemia rodiny sa im nedarí, strážia si súkromie, málokomu dôverujú. Ľudia narodení v pätnásty deň majú dar od Boha v podobe príjemného vystupovania a vyžarovania. Veľmi sa im darí a to je dôvod, prečo si ťažko hľadajú rovnocenných ľudí okolo seba. Musia zvýšiť nároky, inak hrozia nezhody.

Negatívne rysy: prílišné presadzovanie samého seba, žiarlivosť, útočnosť, kritickosť, vnútorné neistoty

Deň narodenia v mesiaci
Zdroj: Pinterest

16. deň v mesiaci – Priamočiarosť

Potrebujú silného tolerantného partnera, ktorý rešpektuje ich slobodu, majú zmysel pre humor a pevné názory na to, čo je dobré a ak nie, je im jedno, koho urazia. Ľudia narodení v šestnásty deň sa zaujímajú o niečo medzi nebom a zemou a často môžu vyvolávať pocit nedôvery. Trochu pragmatického pohľadu na život by im neuškodilo.

Negatívne rysy: neústupčivosť, miešajú sa druhým do života, extravagancia, melodramatické výstupy

17. deň v mesiaci – Zdatnosť

Dobrí pozorovatelia, ctižiadostiví, samostatní, svoju citlivosť odhalia iba pred oddaným partnerom, ten im pomáha zachovávať si vnútornú rovnováhu. Títo ľudia sú nezastaviteľní a keď si niečo zaumienia, nikto im nestojí v ceste. Častokrát ľudí zneužívajú v dosiahnutí cieľov pre seba, potom sa ale nemôžu čudovať, že nemajú verných priateľov.

Negatívne rysy: sebeckosť, panovačnosť, posadnutosť úspechom, hysterické citové prejavy

18. deň v mesiaci – Zodpovednosť

Materialisti idúci za úspechom, silné a zásadové osobnosti, priťahujú problémové osoby, ťažko niekomu odmietajú pomoc, potom im však vlastný život skĺzne do drámy. Sú náruživí a dokážu sa nadchnúť pre veľa vecí. Ich pozitívne naladenie je síce veľmi sympatické, ale niekedy je jednoducho lepšie, keď sa starajú skôr o seba, než o druhých. Zvlášť vtedy, keď nepoznajú pozadie toho celého.

Negatívne rysy: žiarlivosť, zúrivosť, hrubosť, sklony k nerestiam, cynizmus

19. deň v mesiaci – Spolupatričnosť

Vľúdne, sebavedomé osobnosti, so silou a elánom, zvládnu všetko, čo prináša život, v milostných vzťahoch oddaní, ochraňujú rodinu, bývajú majetnícki. Ľudia narodení v tento deň majú vrodenú túžbu po samostatnosti a s hrdosťou chcú zdolávať všetky prekážky. To ale nejde vždy a tak sa musia naučiť prijímať pomoc aj od druhých.

Negatívne rysy: sebectvo, panovačnosť, žiarlivosť, snaha byť výnimoční

20. deň v mesiaci – Intuícia

Výborní partneri, milujúci, súcitní a tolerantní, samota im nehrozí, a pokiaľ nastane, ničí ich, pre vnútorný pokoj potrebujú uznanie a podporu okolia. Zástancovia mieru a pokoja. Snažia sa žiť v natoľko pokojnom prostredí, že život s nimi môže vyvolať stereotyp. Občas by sa mali odkloniť od zaužívaných vecí a užiť si život naplno.

Negatívne rysy: emotívne správanie, nerozhodnosť, zmeny názorov, výbuchy

21. deň v mesiaci – Pochopenie

Tolerantní, chápaví, príjemní, pozitívni, komunikatívni, majú radi úspech, kreatívne osobnosti, všetko dotiahnu až do konca. Títo ľudia sú však známi svojimi premenlivými náladami, na čo veľakrát doplatia nepríjemnými hádkami. Majú problém s ospravedlnením a to im bráni v šťastnejšom vzťahu.

Negatívne rysy: sklon rozoberať stále dookola to isté, ostrý prejav, chamtivosť

Zdroj: Pinterest
Zdroj: Pinterest

22. deň v mesiaci – Vytrvalosť

Dosiahnu prakticky všetko, o čom snívajú, nesmú naraziť na partnera despotu, potom by vnútorne trpeli a prepadli panike z chudoby. Sú to veční hľadači pokoja. V ich vnútri panuje taký nepokoj, že niekedy sú schopní obviňovať všetkých naokolo z toho, za čo si v skutočnosti môžu oni sami.

Negatívne rysy: sklon podliehať ilúziám, emóciám, hystérii, egocentrizmus, bezohľadnosť pri dosahovaní cieľa

23. deň v mesiaci – Samostatnosť

Hĺbaví, citliví, tvoriví, niekedy problematickí v partnerskom vzťahu, keď utekajú za samostatnosťou a slobodou, aby sa po čase vracali, pretože partnera k životu chcú a potrebujú. Sú to ľudia, ktorí milujú výzvy a adrenalín. Neuvedomujú si, do čoho idú a často tým narobia problémy svojim blízkym, ktorí ich za nich hasia. Z týchto chýb sú napriek tomu nepoučiteľní.

Negatívne rysy: bezohľadnosť, falošnosť, výbuchy zlosti

24. deň v mesiaci – Prívetivosť

Kamarátska, citlivá, veľkorysá a starostlivá povaha, usilovná a vyrovnaná, ale všetko závisí od toho, či má dobrý rodinný život, ten nevyhnutne potrebuje. Hádky patria k životu, no mali by si uvedomiť, že tichá domácnosť niekoľko dní sa môže prehĺbiť do skutočného problému alebo rozpadu vzťahu. Je lepšie vysvetliť si z očí do očí všetky nezhody.

Negatívne rysy: naivita, precitlivenosť, žiarlivosť, citové vydieranie, bezohľadnosť

25. deň v mesiaci – Nenáročnosť

Láskaví ľudia, dotýka sa ich necitlivosť druhých, majú analytické, praktické myslenie, schopnosť dobre počúvať druhých, sú trpezliví. V hĺbke duše si však ťažko pripúšťajú, že by chyba mohla byť aj na ich strane. Na svoju tvrdohlavosť často doplatia, ale aj tak sa nepokúsia o zmenu.

Negatívne rysy: neschopnosť riešiť problémy, nedotklivosť, sklon k závislostiam

26. deň v mesiaci – Priebojnosť

Bystrý prenikavý úsudok, vodcovská osobnosť, bezproblémové myslenie aj konanie, zodpovední, oddeľujú prácu a rodinu, chránia si súkromie. Na zlý život si títo ľudia nemôžu sťažovať, pri pohľade na nich máte pocit, ako keby im všetko padlo z neba. V dôsledku toho sú ale často arogantní voči iným, čo im môže veľakrát ublížiť.

Negatívne rysy: arogancia, sklony k násiliu, zraniteľnosť, preceňovanie

27. deň v mesiaci – Svedomitosť

Praktická, podnikavá, konzervatívna povaha, poctiví ľudia s jasnými, otvorenými názormi, empatickí, ohľaduplní a oddaní rodine. Ľudia narodení v dvadsiaty siedmy deň sú si presne vedomí toho, ako sa má žiť. Snažia sa ovládať iných a vtĺkať im svoje predstavy a neuskutočnené sny.

Negatívne rysy: podceňovanie seba samého, vyhľadávanie problémov tam, kde nie sú, sklon k sebadeštrukcii

Deň narodenia v mesiaci
Zdroj: Pinterest

28. deň v mesiaci – Rozporuplnosť

Majú radi všetko pod kontrolou a všetko pokrokové, sú mierumilovní, citliví, túžia po úspechu, potrebujú pokojné partnerstvo a samostatnosť v rozhodovaní. Veľakrát však títo ľudia nie sú schopní odpustiť ani maličkosti. Jednotlivé nedorozumenia si potom so sebou nosia na chrbte v podobe bremena a psychicky si tak nikdy neoddýchnu. Zaťažujú sa malichernosťami a myslia príliš negatívne.

Negatívne rysy: autoritatívni, náladoví, konfliktní, agresívni, zanovití

29. deň v mesiaci – Neprehľadnosť

Majú potenciál na mimozmyslové vnímanie, sú vysoko citliví a zraniteľní ľudia, musia hovoriť o svojich pocitoch. Nie je dôležité, ako sa na nich pozerajú ostatní, ale to, ako sú spokojní oni sami. Ak budú svoj život podriaďovať predstave cudzích ľudí, budú klamať sami seba a svoju rodinu. To, čo sa deje za dverami domácnosti je dôležitejšie.

Negatívne rysy: tajnostkárstvo, podozrievavosť, vzťahovačnosť, chladná manipulácia

30. deň v mesiaci – Ráznosť

Vynaliezaví ľudia s radikálnymi názormi na život, bystrí, kamarátski, úprimní, neznášajú priemernosť, tvrdo pracujúci, majú radi komfort. Títo ľudia sú dobráci s veľkým srdcom, no niekedy na to môžu doplatiť. Ich dobrosrdečnosť často využijú ľudia bez chrbtovej kosti a zahrávajú si tak s ich citmi. Mali by byť viac ostražití a neveriť každému, koho poznajú jeden deň.

Negatívne rysy: dokážu byť suroví, bez súcitu, zrážajú druhých kritikou, vypočítaví

31. deň v mesiaci – Motivácia

Urobia všetko pre dosiahnutie úspechu, majú samostatné originálne myslenie a silnú vôľu, neznášajú klamstvo, sú verní, ohľaduplní, rodinne založení. Ich život sprevádza neistota a neustále sa cítia menejcenní. Ideálnym východiskom je pre nich rodina. Len pocit harmónie dokáže posilniť ich osobu. Pozor však na výber stabilného partnera alebo partnerky, ktorí by mali byť stopercentnou oporou.

Negatívne rysy: arogantní, zlomyseľní, nadradení, výbušní, klamári

A aká je optimálna vôňa pre vaše znamenie zverokruhu?